Manažer/ka obchodního týmu - Karlovy Vary

Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., IČO: 471 15 289, Česká republika, resp. Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO: 267 47 154, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté či z veřejných zdrojů získané osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Jste srozuměni s tím, že zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Detailní informace o zpracování osobních údajů společnostmi Wüstenrot najdete:
a) v případě, že se hlásíte na zaměstnaneckou pozici zde (odkaz: https://www.wuestenrot.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/zamestnanec)

b) v případě, že máte zájem o spolupráci v oblasti obchodního zastoupení zde (odkaz: https://www.wuestenrot.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/smluvni-partner

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy

kontakty

zákaznická linka: 257 092 111
e-mail: kariera@wuestenrot.cz

Zpět na výběr regionu